Seminer Kategorilerimiz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Seminerleri

 • Genel İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarının Yönetimsel Boyutu
 • İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu
 • Personel Seçim ve İşe Alma Teknikleri
 • Kariyer Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • Eğitim Yönetimi

Üretim, Lojistik, Satınalma ve Kalite Yönetimi

 • Üretim Planlama ve Malzeme Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Satınalma ve Üretim Yöneticileri İçin Tedarikçi İlişkileri
 • Satınalma ve Üretim Yöneticileri İçin Fiyat Analizleri
 • Stok ve Depo Yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Kalite Sistemleri ve Süreç Yönetimi
 • Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Teknikleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

 • Finans Yönetim Uzmanlığı
 • Temel Finans ve Muhasebe Bilgileri
 • Bütçe Planlama ve Denetim
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Risk Yönetimi ve Proje Finansmanı
 • Genel Muhasebe
 • Fizibilite Hazırlama ve Yatırım Kararları
 • Vergi Mevzuatı

Dış Ticaret Yönetimi Semineri

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Dış Ticarette Müşteri Bulma, Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Dış Pazarlarda Kültürel Farklılıklar ve İlişkiler
 • Dış Ticaret Hukuku
 • Dış Ticaretin Finansı ve Bankacılık İşlemleri

Yönetim Geliştirme Kişisel Gelişim ve Ofis Yönetimi

 • Kurumsallaşma
 • Stratejik Yönetim Teknikleri
 • Genel Yönetim Teknikleri
 • Lider Yöneticilik
 • Astların Yönetimi
 • Üstlerle İletişim
 • Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri
 • Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri
 • Motivasyon Geliştirme
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Etkili Yazışma
 • İngilizce Etkili Yazışma
 • Etkili Konuşma ve Hitabet
 • İngilizce Etkili Konuşma
 • Beden Dili
 • Yönetici Asistanlığı
 • Yöneticiler İçin Genel Hukuk
 • Yöneticiler İçin Genel Finans
 • Yöneticiler İçin Genel Bilişim
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü
 • Raporlama Teknikleri
 • Verimlilik Yönetimi ve Denetimi

Satış Pazarlama Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklam Semineri

 • Temel Satış Teknikleri
 • İleri Satış Teknikleri
 • Pazarlama Yönetimi
 • Pazarlama Analizi ve Pazar Araştırmaları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri Şikayet ve İtirazlarını Karşılama Teknikleri
 • Satışta Müzakere, Pazarlık ve İkna Teknikleri
 • Satış Pazarlama Kadrosu Oluşturma Teknikleri
 • Satışta Fiyat ve Tahsilat Becerileri
 • Dağıtım Kanalları Yönetimi
 • Bayi Satış Teşkilatı Yönetimi
 • Halkla İlişkilerde Çağdaş Uygulamalar
 • Reklam Stratejileri ve Medya Planlama
 • Marka Yaratma ve Yönetimi
 • Marka Hukuku
 • Satışta Sözleşmeler Hukuku
 • Telefonda Pazarlama Satış Teknikleri